Sökning: "Marielle Aurén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marielle Aurén.

 1. 1. Implementering av teknik i den offentliga sektorn - Vilken betydelse har cheferna och medarbetarna i implementeringsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marielle Aurén; Josefine Pettersson; [2018-10-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att studera närmare på hur processen ser ut när den offentliga sektorn implementera ny teknik. I Göteborgs Stad görs en satsning av införandet av ny teknik i vård och omsorg som vi valt att studera närmare på. LÄS MER

 2. 2. Visuell exponering i butik : Hur kan butikschefer öka kundernas uppmärksamhet genom butikslayouten?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Madeleine Bissioni; Sara Vårhall; Marielle Aurén; [2014]
  Nyckelord :Store layout; Butikslayout;

  Sammanfattning : .... LÄS MER