Sökning: "Marielle Brundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marielle Brundin.

  1. 1. Försäkringsvillkorens överensstämmelse med NFAL

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Åsa Brundin; Marielle Eriksson; [2007-05-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En stor del av Sveriges befolkning omfattas av en hem– eller villahemförsäkring. Antalettecknade försäkringar uppgick den 31 mars 2006 till 4 529 894 stycken. Vid samma tidpunktfanns det 6 395 972 försäkrade fordon. Reglerna på försäkringsområdet och försäkringensomfattning påverkar således många. LÄS MER