Sökning: "Marielle Paulsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marielle Paulsson.

 1. 1. MÅSTE VARA STARK! : Hur mödrar med minderåriga barn upplever livet med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanne Paulsson; Marielle Segersten; [2013]
  Nyckelord :Breast cancer; Children’s growth; everyday life; manifest content analysis; mothers; Barnens uppväxt; bröstcancer; manifest innehållsanalys; mödrar; vardagen;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBröstcancer är något som kvinnor i alla åldrar kan drabbas av. År 2011 insjuknade 8382 personer i hela Sverige. Bakgrunden: Det är männen som finns där för att stötta kvinnorna men även finnas där för barnen och ge trygghet. Barnen upplever en oro över att mista deras moder. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : En kvalitativ studie om hur CSR påverkar företags lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Paulsson; Marielle Schullström; [2010]
  Nyckelord :CSR; lönsamhet; KappAhl;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Vilket är förhållandet, om ett sådant finns, mellan ett företags CSR-arbete och dess lönsamhet? I vilken utsträckning bedriver KappAhl aktiviteter inom CSR? Går det att utläsa något förhållande, och i så fall vilket, mellan KappAhls CSR-arbete och företagets lönsamhet?Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett förhållande mellan företags CSR-arbete och deras lönsamhet.Teori: I studien redogörs för vilka definitioner av CSR som används idag och olika teorier kring ämnet som vi fann användbara. LÄS MER