Sökning: "Marielle Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marielle Pettersson.

 1. 1. Det sociala arbetets hantverk : En kvalitativ studie om socialsekreterares tolkningar av föräldraskap i relation till det goda, det bristande och det ”tillräckligt bra”.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jaqueline Pettersson; Marielle Jansson; [2022]
  Nyckelord :Parenting; good enough; subjective assessments; margin for discretion; power structures; normality deviation; Föräldraskap; ”tillräckligt bra”; subjektiva bedömningar; handlingsutrymme; maktstrukturer; normalitet avvikelse;

  Sammanfattning : Familj har historiskt sett konstruerats och framställts som mamma, pappa, barn, vilket har standardiserat en samhällsnorm om den ideala familjen. Det finns normer och föreställningar om vad som är ett bra föräldraskap och vilka förmågor en förälder ska ha. LÄS MER

 2. 2. Järnspikar! - Hur regleras en skada som en entreprenör orsakar en sidoentreprenörs entreprenad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marielle Pettersson; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the main rule in chap. 5 § 1 st. 1 AB 04, the contractor is considered liable in regard to any damage to any part of the contracted work which has not been subject to a handover. This accountability is sometimes referred to as the contractor's object liability. LÄS MER

 3. 3. Ett bra erbjudande? – När riskerar kampanjer att aktualisera reglerna om underprissättning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marielle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The prohibition against abuse of a dominant position, and thereby the prohibition against predatory pricing, is regulated in both the Treaty on the Functioning of the European Union and in the Swedish Competition Act. The prohibition is clearly formulated and it does not indicate that there is any form of undercutting that is allowed for companies in a dominant position. LÄS MER

 4. 4. Implementering av teknik i den offentliga sektorn - Vilken betydelse har cheferna och medarbetarna i implementeringsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marielle Aurén; Josefine Pettersson; [2018-10-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att studera närmare på hur processen ser ut när den offentliga sektorn implementera ny teknik. I Göteborgs Stad görs en satsning av införandet av ny teknik i vård och omsorg som vi valt att studera närmare på. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadrätt : Riskfördelning vid okända förutsättningar och kravet på lojalitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marielle Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Entreprenadrätt; AB 04; lojalitetsplikten;

  Sammanfattning : Entreprenadrätten bygger till största del på standardavtal, vid avsaknad av generell lagstiftning på området. AB 04 reglerar  utförandeentreprenader där beställaren av entreprenaden tillhandahåller projekteringen och har ett funktionsansvar, medan entreprenören är ansvarig för själva utförandet av entreprenaden. LÄS MER