Sökning: "Marielle Strandberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marielle Strandberg.

 1. 1. "Du blir sedd som en pundare för att du röker en spliff liksom" : En kvalitativ studie om cannabisanvändares syn på sitt eget användande samt samhällets attityder till detta användande

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Nellie Blick; Marielle Strandberg; [2016]
  Nyckelord :Cannabis users; drug policy; social control; deviance; Cannabisanvändare; narkotikapolitik; social kontroll; avvikande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to, in view of theories about deviance and social control, examine how cannabis users are experiencing and relating to their own use and the society’s perception on this use. Qualitative interviews with six users or former users of cannabis were performed. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Strandberg; Kerstin Martina Marielle Söderström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER