Sökning: "Marielle Tivelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marielle Tivelius.

  1. 1. En kvalitativ studie om genrer och varumärkesbyggande inom TV-reklam

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

    Författare :Mikaela Agerteg; Sandra Ardell; Marielle Tivelius; [2009]
    Nyckelord :TV-reklam; genre; varumärke; varumärkesbyggande; brand equity;

    Sammanfattning : Då TV-reklam idag är ett frekvent inslag i de kommersiella TV-kanalerna ville vi ta reda på vilken typ av reklamfilm som uppfattades som mest lämpad vid varumärkesbyggande. För att ta reda på detta valde vi att genomföra kvalitativa djupintervjuer med sex personer, tre kvinnor och tre män, i åldrarna 18 - 65 år. LÄS MER