Sökning: "Marija Söder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marija Söder.

  1. 1. Hotell och Bad i Mariefred

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Marija Kinkel Martinoski; [2015]
    Nyckelord :hotell; bad; mariefred;

    Sammanfattning : Hotellet och badet i Mariefred ligger i korsningen mellan Storgatan och Gripsholmsvägen. Detta är även ingången till stadskärnan som präglas av mindre trähus och en hel del tegelbyggnader. Gripsholms slott som ligger söder om tomten är stadens viktigaste landmärke. Det är också där jag fått mycket av min inspiration. LÄS MER