Sökning: "Marija Suvejkic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marija Suvejkic.

  1. 1. Fyra historiska händelser i Östeuropa : En läromedelsanalys i svenska och serbiska läroböcker

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Marija Suvejkic; [2019]
    Nyckelord :history; school textbooks; Yugoslavia; historyculture; historia; läromedelsanalys; Jugoslavien; historiekultur;

    Sammanfattning : This is a study about the literature used in the Swedish and the Serbian schools and whether there are any differences in the information given about four historical events given to scholars. The events are about how the first world war started, how the first world war ended, how the second world ended and lastly how Yugoslavia dissociated. LÄS MER