Sökning: "Marika Boija"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marika Boija.

  1. 1. Motstånd mot hållbarhetsredovisning "Varför inte hållbarhetsredovisning?" En undersökning av Svenska företags inställning till hållbarhetsredovisning.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Marika Boija; Hampus Nylin; Elisabeth Åstrand; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER