Sökning: "Marika Borglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marika Borglund.

  1. 1. Ett Kreditbetygs Påverkan på Kapitalstruktur

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anton Borglund; Sebastian Nilsson; Emelie Rosencrantz; Marika Silander; [2014]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER