Sökning: "Marika Falkenström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marika Falkenström.

 1. 1. Barnsjuksköterskans erfarenhet av familjecentrerad vård i familjerum på neonatalavdelningen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Monica Andell; Marika Falkenström; [2019]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; Familjecentrerad vård; Familjerum; Neonatal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på neonatalavdelningar i Sverige. Tidigare vårdades barn på neonatalavdelningar i öppen sal där flera nyfödda barn vårdades tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser vid en neonatal transport av barnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anneli Claesson; Marika Falkenström; [2015]
  Nyckelord :Föräldrar; Transport; Upplevelse; Neonatal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år transporteras cirka 2 500 nyfödda barn i Sverige till andra sjukhus på grund av tidig födelse, missbildningar, komplikationer eller för att de kräver en annan vårdnivå. Föräldrarnas upplevelser av transportprocessen kan på längre sikt påverka hela familjens hälsa och välbefinnande. LÄS MER