Sökning: "Marika Henriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marika Henriksson.

 1. 1. Livet efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt om patienters erfarenheter av livet efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Gustavsson; Marika Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Experience; Patient-participation; Self-care; Hjärtinfarkt; Upplevelse; Patientdelaktighet; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.   Varje år insjuknar cirka 30 500 män och kvinnor, varav 8 500 avlider.   Hjärtinfarkt uppstår när blodtillförseln till hjärtats kranskärl har varit   avstängt i mer än 20 minuter, vilket leder till en irreversibel   hjärtmuskelskada. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Henriksson; [2012]
  Nyckelord :relationer; pedagogiskt ledarskap; relationskompetens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekter av och patienters attityder tillmassage, yoga, KBT och musik som smärtbehandling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :lina Eriksson; Marika Henriksson; Emelie Svensson; [2010]
  Nyckelord :Attityder; effekter; KBT; massage; musik; patient; smärta; yoga;

  Sammanfattning : Smärta är ett symtom som sjuksköterskan kontinuerligt möter och patientens smärta bör tas på allvar. Smärta är patientens subjektiva upplevelse. Komplementära och alternativa metoder är termen på mer än 1800 olika behandlingar vilka kompletterar den vanliga sjukvården och kan ges som ett tillägg till en annan behandling. LÄS MER

 4. 4. Vägen till drogfrihet : ur ett kvinnligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Marika Henriksson; Åse Ljungbeck; [2004]
  Nyckelord :Förändringsprocess; Kvinnliga narkotikamissbrukare; Missbruk; Narkotika; Vändpunkt;

  Sammanfattning : I denna studie återges fem kvinnors väg ut ur narkotikamissbruk. Syftet med denna studie var att undersöka före detta narkotikamissbrukande kvinnors egna erfarenheter av att lämna missbrukarlivet, och därmed förhoppningsvis kunna bidra till ökad kunskap om och förståelse av den förändringsprocess som kvinnliga narkotikamissbrukare går igenom för att bli drogfria. LÄS MER

 5. 5. Föreställningar om kvinnligt och manligt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Henriksson; []
  Nyckelord :genus; Lena Lilleste; Laura Trenter; Petter Lidbeck; Martin Widmark; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar fyra svenska böcker för barn i åldrarna 8 – 14 år som varit mest utlånade på Halmstad bibliotek under 2008. Titlarna som analyserats är Fixa pengar annars…! av Lena Lilleste, Det brinner! av Laura Trenter, Den danske rånaren av Petter Lidbeck samt Den trettonde gästen av Martin Widmark. LÄS MER