Sökning: "Marika Hermansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marika Hermansson.

 1. 1. Beyond small talk : The importance of informal communication for management consultants when integrating knowledge in projects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Larsson; Marika Hermansson; [2019]
  Nyckelord :projects; knowledge integration; informal communication; management consultants;

  Sammanfattning : Background - The demand for management consultants in projects has been growing. However, many projects fail to integrate knowledge due to communication issues. Management consultants therefore need to be able to communicate and integrate knowledge in projects. LÄS MER

 2. 2. Mer än skog och hav : En studie om naturturismen och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marika Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Turism; naturturism; hållbarhet; hållbar turism; hållbar turismutveckling; ekonomisk påverkan; miljömässig påverkan; sociokulturell påverkan.;

  Sammanfattning : Studien har undersökt vilken påverkan naturturism har haft på området södra Bohuslän. Området har en varierande natur och ligger i Västra Götaland som har flest antal naturturismföretag i Sverige, detta gör området lämpligt för en studie om naturturism. LÄS MER

 3. 3. Bortom den passiva aktören : En kvalitativ studie om hur relationen mellan ledare och följare påverkar deras välmående

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Daun; Marika Hermansson; [2016]
  Nyckelord :Ledarskap; följarskap; relation; psykiskt välmående; kandidatuppsats; psykisk ohälsa; social miljö;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att redogöra och öka förståelsen för hur relationen mellan en ledare och följare ser ut, samt hur denna relation påverkar de bådas psykiska välmående. Syftet har framkommit ur en problemdiskussion som fokuserar på att tidigare forskning till stor del baseras på endast ledarskap och inte följarskap. LÄS MER