Sökning: "Marika Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marika Jonsson.

 1. 1. Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Marika Jonsson; [2019]
  Nyckelord :patient experience; video; in real time; physical therapy modalities; telerehabilitation; qualitative research; patient upplevelse; video; realtid; fysioterapeutisk behandling; telerehabilitering; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. LÄS MER

 2. 2. Simply that Complex

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marika Jonsson; Kristina Netterlid; [2017]
  Nyckelord :productization; software; buyer-seller relationships; network structures; purchasing organization;

  Sammanfattning : In today's highly technological society, companies are under intense pressure to digitize not only their offerings, but also the organization itself. Companies buying information technology are expecting delivery and implementation to be faster as well as to more easily understand offered solutions. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter i palliativ hemsjukvård : – en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Moverare; Marika Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenheter; hemsjukvård; litteraturstudie; palliativ vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ad Me? The Effect of Facebook's Targeted Advertisements

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marika Jonsson; Erika Olsson; [2015]
  Nyckelord :Advertising; Categorization; Consumer Attitude; Self-Esteem; Social Media;

  Sammanfattning : Being categorized by others has strong effects on wellbeing. We care about how we are perceived by others, if others do not see you in the way you perceive yourself this have implications for your wellbeing and self-perception. One way marketers use this is by segmenting. LÄS MER

 5. 5. Affective organizational commitment: Känslomässigt engagemang till en av Sveriges största arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Caroline Jonsson; Marika Lilja; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens arbetstagare anses vara mer intresserade av att göra karriär än att vara lojal mot en enda arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009). Vad kan då arbetsgivaren göra för att skapa ett engagemang och en lojalitet som knyter arbetstagaren till organisationen så att denne stannar kvar? Denna studie handlar om känslomässigt engagemang, så kallat affective organizational commitment, och är en kvalitativ undersökning. LÄS MER