Sökning: "Marika Logge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marika Logge.

 1. 1. Emulering av c-applikationer för ett inbyggt system i Linuxmiljö

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marika Logge; [2021]
  Nyckelord :Emulator; embedded systems; Linux; FreeRTOS; Emulator; inbyggda system; Linux; FreeRTOS;

  Sammanfattning : I det här arbetet har en emulator till DeLavals inbyggda system IOM 200 utvecklats i en Linuxmiljö. Konceptet har varit att implementera en emulator i DeLavals testprocess för mjukvaran i ett inbyggt system. Syftet med emulatorimplementationen var att underlätta utvecklingen av mjukvaran genom att ta bort beroendet av hårdvaran. LÄS MER

 2. 2. P120 – MEMS-gyroskop i rengöringsrobot : Undersöka möjligheten att använda ett MEMS-gyroskop för att säkerställa rak kurs hos poolrengöringsroboten W2000 under drift.

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Dennis Eliasson; Marika Logge; [2018]
  Nyckelord :Gyroscope; MEMS gyroscope; Microelectromechanical; cleaning robot; Weda; Raspberry Pi; Microcontroller; Coriolis effect; Bosch; Avne; Gyroskop; MEMS gyroskop; Mikroelektromekaniskt; Rengöringsrobot; Weda; Raspberry Pi; Mikrokontroller; Corioliseffekten; Bosch; Avnet.;

  Sammanfattning : Detta projekt syftar till att undersöka om det går att kurskorrigera en av Weda AB:s poolrengöringsrobotar med hjälp av ett MEMS-gyroskop. Den valda rengöringsroboten styrs idag av en PLC, och konceptet är att komplettera styrenheten med ett MEMS gyroskop som kan detektera kursavvikelser. LÄS MER