Sökning: "Marika Persson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marika Persson.

 1. 1. Återhämtningsmål bland styrketränande individer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marika Morsing; Caroline Persson; [2014-09-11]
  Nyckelord :kunskap; styrketräning; uppfattningar; återhämtningsmål;

  Sammanfattning : Styrketräning medför en rad positiva effekter på kroppen. Träning med fokus på styrka är ett bra hjälpmedel för kontroll av kroppsvikt, energiomsättningen och kroppssammansättningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av återgivningsprovet Luftballongen : användning för ungdomar och vuxna i klinisk logopedisk verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Persson; Marika Arnesson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund.Återberättandetest ger en bild av högre språkliga förmågor och används idag för alla åldrar vid språkliga bedömningar. Ett test som används i klinisk logopedisk verksamhet idag är återgivningsprovet Luftballongen som är en del av testmaterialet UMESOL. LÄS MER

 3. 3. Rysslands piratisering- Vad gick fel och varför?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marika Persson; [2006]
  Nyckelord :transition; privatisering; Ryssland; IMF; oligark; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : The transition from a planned economy to a market economy was initiated in Russia in the beginning of the 90s. The three components: privatization, liberalization and stabilization constitute the trinity of the transition theory. This thesis has its focus on the privatization, that also can be referred to as a piratization of Russia. LÄS MER

 4. 4. En samhällsekonomisk analys av en nollataxas införande inom busstrafiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marika Persson; Anna Jeppsson; [2005]
  Nyckelord :nolltaxa; busstrafik; samhällsekonomisk analys; externa effekter; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi med samhällsekonomisk analys studerat följderna av ett införande av nolltaxa inom kollektivtrafiken. I kommunen Kristinehamn erbjöds gratis busstrafik under år 1997-2001, och med utgångspunkt från detta projekt har vi undersökt de samhällsekonomiska effekterna. LÄS MER

 5. 5. Elevassistent : en insats för barn i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marika Persson; [2002]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to explore the contribution of pupil assistant to children with need of special support at school. My questions were: - When does the principal of the school consider that special needs exist? - What particularly needs requires getting the support of a pupil assistant? · How is the organisation structured and which are the purposes with the support? - Which methods did the pupil assistant use? - Which competence did the pupil assistant have? - How does the pupil assistant co-operate with the child's network? I have used both primary- and secondary source data in my study. LÄS MER