Sökning: "Marilena Afrim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marilena Afrim.

  1. 1. Studenters uppfattning om stalkning av ideala brottsoffer

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Marilena Afrim; Jessica Hällström; [2019]
    Nyckelord :ideal victim; non-ideal victim; stalking; perception; severity; students; Idealt brottsoffer; icke-idealt brottsoffer; stalkning; uppfattning; allvarlighetsgrad; studenter;

    Sammanfattning : Studenters uppfattning om stalkning skiljer sig åt. Kvinnor anser att flerh ändelser är stalkning medan män tänker att händelserna inte klassificeras som stalkning. Män tänker även att det oftare är offrets egna fel att denne blir utsatt. LÄS MER