Sökning: "Marina Elisabeth Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marina Elisabeth Persson.

  1. 1. Hur bedömer du dina elever? : En studie av hur kallkökslärare bedömer sina elever utifrån kursmålen och egna erfarenheter

    M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Marina Elisabeth Persson; Kajsa Johansson; [2009]
    Nyckelord :Bedömning; Betyg; Karaktärsämne; Hotell - och restaurangprogrammet; Kursmål; Nationella prov;

    Sammanfattning : Denna uppsats bygger på hur lärare på hotell- och restaurangprogrammet bedömer sina elever utefter kursmålen i kursen kallkök. Vi har undersökt hur de bedömer och betygsätter eleverna efter målen och kriterierna så som de är skrivna i dag. LÄS MER