Sökning: "Marina Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marina Gustafsson.

 1. 1. Extreme loading and fatigue analysis of a wave energy device

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Egil Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Renewable energy; wave power; wave energy device; wave energy converter; wave scatter;

  Sammanfattning : Wave energy is one of the possible solutions for meeting the future energy demand in a clean and sustainable way. Extracting large amounts of energy, a wave energy device would be subjected to extreme and fatigue loads from the waves. LÄS MER

 2. 2. Sociala Medier : en ny marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marina Gustafsson; Sandra Martinsson; [2012]
  Nyckelord :Sociala Medier turistföretag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Peter Hellman, Senior Adviser på Hellman & Partners. Uppsatsen avser att visa att med hjälp av sociala medier som marknadsföringsverktyg kan företag interagera med kunden på ett nytt revolutionerande sätt. LÄS MER

 3. 3. Empati och ansvarighet : Om medkänsla för djur och människor i svåra situationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Marina Eriksson; Mirèlle Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Empati; medkänsla; ansvar; människor och djur;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har pekat på att människor och djur som anses sakna ansvar för sin situation väcker mycket empati. Två experiment genomfördes för att se om det förelåg någon skillnad i empati gentemot människor och djur. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters möte med matematik : från grundskola till högskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Marina Gustafsson; Lina Wallgren; [2010]
  Nyckelord :Culture; learning; communication; proximal development zone; Kultur; lärande; kommunikation; proximal utvecklingszon;

  Sammanfattning : Alla människor bär på erfarenheter och upplevelser av olika slag. Frågan är hur våra tidigare erfarenheter påverkar oss. Studien belyser några lärarstudenters berättelser om mötet med ämnet matematik från grundskola till högskola. LÄS MER

 5. 5. KILEN : en ny stadsdel i Ronneby mellan resecentrum och ån

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Lena Brandt Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :resecentrum; bostäder; småstad; buller; vibrationer; Ronneby;

  Sammanfattning : Planområdet Kilen avgränsas av resecentrum i öst och av Ronnebyån i väst. Genom en nyexploatering vill Ronneby kommun ändra användningsområdet från industriverksamhet till bostäder och bygga cirka 120 lägenheter. Det centrala läget gör att affärer, skola, dagis och annan service finns inom bekvämt gångavstånd. LÄS MER