Sökning: "Marina Henriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marina Henriksson.

 1. 1. "… FRISK LUFT OCH VARA UTE OCH SPRINGA OCH HÄRJA FÖR DET FÅR MAN JU INTE INOMHUS." : barns uppfattningar av utomhusvistelsen på förskolan

  Kandidat-uppsats, Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Isabella Henriksson; Marina Lundström; [2013]
  Nyckelord :förskola; förskolebarn; uppfattningar; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fenomenet utomhusvistelse uppfattas av barn i förskolan. Vidare undersöks barnens uppfattningar av pedagogernas roll under utomhusvistelsen. Studien beskriver skilda sätt att erfara något – variationen i kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen där varje uppfattning är lika viktig. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar som rymmer hemifrån : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Marina Gorlyakova; Isabel Henriksson; [2007]
  Nyckelord :Runaway; Throwaway; Child; Adolescent*; Youth; Rymma hemifrån; Kastas ut hemifrån;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to study how the phenomenon young people who run away from home (runaways) is presented in the research literature. The question at issue in our thesis is: How does research literature present the phenomenon of young people who run away from home? We have selected seven primary documents that we consider gives a broad picture of the knowledge about runaways. LÄS MER