Sökning: "Marina Milicevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marina Milicevic.

  1. 1. Kalmarflyg, din lokala prispressare till Stockholm :  En Fallstudie om Kalmarflyg som varumärke

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Elin Arnsvik; Marina Milicevic; [2010]
    Nyckelord :Varumärke och Varumärkesuppbyggande;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse av varumärkesuppbyggande av varumärket Kalmarflyg samt lyfta fram kundernas syn på Kalmarflyg. Våra frågeställningar är: -          Vilken identitet har Kalmarflyg? -          Vilka egenskaper kan vi identifiera i varumärket Kalmarflyg med hjälp av Kapferers tre varumärkesuppbyggande modeller? -          Hur ser kunderna på varumärket Kalmarflyg? Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och kontrasterat denna med en kvantitativ metod. LÄS MER