Sökning: "Marina Schultz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marina Schultz.

 1. 1. Användandet av revisionsberättelsen utifrån revisorernas perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Olsson; Marina Idee Schultz; [2011]
  Nyckelord :Audit report contents; Audit report structure; Objective formalization; Professional assessments; Auditor liability; Future audit report.; Revisionsberättelsens innehåll; Revisionsberättelsens struktur; Objektiv formalisering; Professionella bedömningar; Revisorn ansvar; Framtidens revisionsberättelse.;

  Sammanfattning : Revisionsberättelsen är ett viktigt verktygför kommunikationen mellan revisorerna och in­tressenterna. Dagensrevisionsberättelse är väldigt standardiserad och i samtliga delar finns detförslag till exakta formuleringar. Enligt tidigare forskning finns det enintressekonflikt mellan intressenterna och revisorerna. LÄS MER

 2. 2. Revisionsberättelsens betydelse : utifrån bankernas kriterium i kreditprövningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marina Idee Schultz; Anna Olsson; [2010]
  Nyckelord :Revision; revisionsberättelse; kreditgivning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda revisionsberättelsens betydelse vid bankernas kreditgivning. Dessutom har vi undersökt hur banker förhåller sig till en oren revisionsberättelse i kreditprövningsprocessen.Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår empiriska undersökning genom intervjuer med banker. LÄS MER