Sökning: "Mario Strbac"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mario Strbac.

  1. 1. Network Security - Med inriktning på nätverkshot

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Mario Strbac; [2015]
    Nyckelord :Nätverk; Nätverkssäkerhet; Nätverkshot; Virus; Trojaner; Worms; Maskar;

    Sammanfattning : Som många andra IT-företag jobbar EVRY One Eskilstuna med nätverkssäkerhet. Detta område är komplicerat, omfattande och väldigt brett. Mitt uppdrag var att undersöka de olika nätverksattackerna som kan drabba ett företag. Vilka råd som finns för att skydda sig mot dem och jämföra dessa mot deras befintliga skydd. LÄS MER