Sökning: "Marit Johannesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marit Johannesson.

 1. 1. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

  Magister-uppsats,

  Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

  Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER

 2. 2. DT-perfusion av levern. Hur svårt kan det vara?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helén Milde; Marit Johannesson; [2013-06-10]
  Nyckelord :Datortomografi; perfusion; HCC;

  Sammanfattning : Den diagnostiska metodiken inom röntgen står under ständig förändring. Datortomografi (DT) har blivit en allt vanligare undersökningsmetod som utvecklats och fått nya användningsområden. När nya metoder såsom DT-perfusion (DTp) möjliggörs är det viktigt att undersökningen utförs korrekt. LÄS MER