Sökning: "Marita Ågren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marita Ågren.

  1. 1. Gröna Lammets värdekedja - Ekologiskt från gård till butik?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

    Författare :Mikael Wibäck; Niklas Ågren; Marita Åkerlund; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att beskriva Gröna Lammets värdekedja samt dessframtidsutsikter. Gröna Lammet är en ekonomisk förening som är KRAV-certifierad.Problemen vi identifierade under arbetets gång handlar främst om värdekedjansuppbyggnad och vilka som ingår i den. LÄS MER