Sökning: "Marita Back"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marita Back.

 1. 1. "Surfnacke"- ett växande hälsoproblem bland ungdomar? : Skärmbaserade aktiviteter, fysisk inaktivitet, muskuloskeletala symptom och smärtintensitet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marita Selinder; [2013]
  Nyckelord :neckpain; children adolescent; LBP; muskuloskeletal pain; screen use; computer use; mobile phone use;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyse ninth graders self reported screen based activities, sedentary time and musculoskeletal symptoms and pain intensity. The other aim was to examine changes regarding musculoskeletal pain and inactivity between ninth graders from a cross sectional study in year 2004. LÄS MER

 2. 2. Man känner sig lite kluven ibland : an international adopted’s experience of her learning process

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Marita Andersson; [2007]
  Nyckelord :Internationell adoption; läroprocess; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of my study was to describe and interpretate how an international adopted person look back at and describes her learning process individually and in interaction with others. Data are based on one in-depth interview with a phenomenological inspired approach. LÄS MER