Sökning: "Marita Boström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marita Boström.

  1. 1. Snabbare, högre ...och det Tredje Könet : Om könsgränserna inom idrotten och överträdandet av dessa

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Linus Boström; [2004]
    Nyckelord :Interdisciplinary studies; idrott; sport; kön; segregering; jämlikhet; kropp; Sörenstam; Koch; Kratochvilova; Richards; TVÄRVETENSKAP;

    Sammanfattning : This thesis examines the gender boundaries in sports. I do this by exploring three cases in which these boundaries, at least on the surface, have been questioned: the transsexual tennis player Renée Richards, the east European runners Marita Koch and Jarmila Kratochvilova and the Swedish golf player Annika Sörenstam. LÄS MER