Sökning: "Marita Sjöberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marita Sjöberg.

 1. 1. Pedagogers föreställningar om krigsdrabbade flyktingbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marita Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :shows; educators; refugee; children; preschool; practice;

  Sammanfattning : According to the immigration service forecasts Sweden faces large refugee influxes in the coming years. This means that educators in the kindergarten, preschool and school, will meat children from the war torn countries. LÄS MER

 2. 2. Hindren till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden : vuxna personer med en utvecklingsstörning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Marita Sjöberg; [2007]
  Nyckelord :reguljära arbetsmarknaden Hindren;

  Sammanfattning : ÖREBRO UNIVERSITY Department of behaviour, social and legal science Social works C-essay 41-60 p Autumn term 2006 Title: Obstacle to employment on the labour market. Grown-up people with mentally retardation. LÄS MER