Sökning: "Marita Sundblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marita Sundblad.

  1. 1. 24 - timmars ungdomar : ständig uppkoppling och stress?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

    Författare :Marita Antblad; Marie Karlsson; [2010]
    Nyckelord :Stress; youth; school nurses; welfare officer; recreation leaders; Stress; ungdomar; skolsjuksköterskor; kurator; fritidsledare;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to understand what the professionals experiences are of stressed youth. We did a qualitative study with interviewing three school nurses, one welfare officer and two recreation leaders. Research is saying that stress is increasing among the youth and that girls are more stressed than boys. LÄS MER