Sökning: "Maritime Delimitation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maritime Delimitation.

 1. 1. “The Maritime Border Disputes of Croatia A study within the legal field of international maritime law concerning the on-going maritime border disputes between the Republic of Croatia, Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirza Imamovic; [2021-02-03]
  Nyckelord :Maritime Border Dispute; International Maritime Law; Maritime Delimitation; International Arbitration; The Republic of Croatia; The Republic of Slovenia; Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Breakup of Yugoslavia;

  Sammanfattning : Since the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Croatia has been involved in maritime border disputes with its neighbours the Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro. During the past decades after gaining independence, the States have tried to solve the disputes with numerous negotiations and agreements. LÄS MER

 2. 2. Take (to) the Sea! - A Deep dive Into the Legal Regime Governing the Delineation and Delimitation of the Arctic Ocean

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kvarfordt; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; The Law of the Sea; UNCLOS; Article 76 UNCLOS; Article 83 UNCLOS; The Outer Continental Shelf; The Arctic; Delineation; Delimitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The polar ice cap in the Arctic is receding, which has led to an increase in activity in the region. As the Arctic is becoming more accessible, economic opportunities are opening, making territorial claims in the region increasingly interesting to the Arctic Coastal States. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Svensson; Johan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Energy savings; Energy-efficient measures; Transmission; Additional insulation; Window changes; Payback; Energibesparing; Energieffektiva åtgärder; Transmission; Tilläggsisolering; Fönsterbyte; Återbetalningstid;

  Sammanfattning : Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan i Kalmar Utbildningsprogram:                                                                          Drift- och underhållsteknik Arbetets omfattning:                                                                         Självständigt arbete om 15 HP Titel:                                                                     Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering. Författare:                                                                                             Fredrik Svensson och Johan Bengtsson Handledare:                                                                                          Henrik Wärnberg   Sammanfattning 2017 års medelpris för el hamnade på cirka 30 öre per kWh. LÄS MER

 4. 4. The Legal Future of the Arctic Region - Challenges and Opportunities Facing the World’s Northernmost Area

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Nordkvist; [2013]
  Nyckelord :Public International Law Comparative Law Maritime Law Arctic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka om ett fullgott juridiskt ramverk i syfte att skydda den arktiska regionen redan är etablerat, eller om ytterligare juridiska instrument behöver tillkomma för att så ska vara fallet. Frågan diskuteras med bakgrund av det faktum att den arktiska isen smälter i en hög takt, och att framtiden för regionen sannolikt kommer att se väldigt annorlunda ut än vad som hittills har varit fallet. LÄS MER

 5. 5. Geographical and Environmental Impacts of Climate Change in the Arctic Legal Regime: Towards a Comprehensive Legal Order for Balancing Environmental Governance and International Trade & Commerce Interests

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tafsir Matin; [2012]
  Nyckelord :Soft law; Hard law; Arctic Council; strict liability; absolute liability; zero-discharge policy; Commercial implications; Geographical impacts; Environmental impacts; Climate Change; Arctic States; Intercross; Balancing interests; New legal regime; Multilateral agreements; Joint contingency plans; Arctic national legislations; International Conventions.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis aims at supplementing a critique of the existing international instruments, regional responses and national legislation of the Arctic related to marine environmental protection. With this aim in view, the thesis satisfies its objective by proposing a Bipartite “Arctic Council” acting as a conglomeration of the Arctic States and the Flag States with a hybrid “Arctic treaty”, which is an interplay of international and regional response. LÄS MER