Sökning: "Maritime Resource Management"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maritime Resource Management.

 1. 1. Intra-connected bridge and engine simulators and their use in training - Training onboard work communication and cooperation between maritime officers

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Marcus Söderström; Richard Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Simulator; MRM; Communication; Cooperation; Cross-department; Training; Connectivity; Maritime; Crew training; Human factors;

  Sammanfattning : The major cause for accidents within the maritime industry is human error. Therefore, maritime training has been focused on solving this problem over the last two decades. The training that deals with human factors is labeled resource management and has greatly improved the safety at sea. LÄS MER

 2. 2. Implementering av miljöledningssystem i private & kommunala bolag – En studie om vilka faktorer som påverkar användingen av ISO 14001 I Volvo Cars & Göteborgs Hamn AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Linus Törncrantz; Linnéa Ekman; [2016-09-05]
  Nyckelord :Environmental management system; environmental certification; ISO 14001; stakeholders; legitimacy;

  Sammanfattning : Background: Today there is no doubt whether companies should work with environmentalissues, it is rather a question of how. Environmental management system, suchas ISO 14001, are tools to handle these questions. LÄS MER

 3. 3. Investigating the business opportunities and impact of cloud technology a case study on maritime industry

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Filip Andersson; Olof Spångö; [2015]
  Nyckelord :Maritime software; Scenario planning; TAIDA; Business model; Blue Ocean; Big data; Cloud computing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: New technologies and innovations have the power to swiftly disrupt complete industries across the globe. This puts pressure on companies to understand how new technologies could change future product offerings and impact the business model. LÄS MER

 4. 4. Lotsbåtsolyckor : En studie om olyckor som involverar svenska lotsbåtar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Axel Nielsen; Victor Racking; [2014]
  Nyckelord :Lots olyckor båtsman lotsbåt human error;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i syfte att kartlägga och analysera mönster mellan olyckor sominvolverar svenska lotsbåtar. Studien utfördes som en kvantitativ litteraturstudie medkompletterande textanalys. Samtliga rapporter från lotsbåtsolyckor från de senaste 14 årenbegärdes ut från Transportstyrelsen. LÄS MER

 5. 5. Kommunicera säkert : En studie om kommunikation mellan lotsar, befälhavare och bogserbåtsbefälhavare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Mikael Adriansson; Peter Johansson Breeze; [2014]
  Nyckelord :Pilot; master; tugboat master; Maritime Resource Management; communication; Lots; befälhavare; bogserbåtsbefälhavare; Maritime Resource Management; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad lotsar, befälhavare och bogserbåtsbefälhavare ansåg om den verbala kommunikationen med hänsyn till säkerhet och effektivitet. Detta eftersom majoriteten av alla fartygsolyckor inträffar på grund av den mänskliga faktorn, där kommunikationen är en stor del. LÄS MER