Sökning: "Markåtkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Markåtkomst.

 1. 1. Markåtkomst för bredband via fiber : Vilken rättighetsupplåtelse föredrar bredbandsutbyggare?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Jillersberg; [2021]
  Nyckelord :access to land; optical fibre; broadband; legal rights; Usufruct contract; utility easement; markåtkomst; fiber; bredband; juridiska rättigheter; markavtal; ledningsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilken rättighetsupplåtelse olika bredbandsutbyggare föredrar att använda för att ordna markåtkomst för bredband via fiber. Mer specifikt undersöks i arbetet om valet av rättighetsupplåtelse skiljer mellan olika typer av bredbandsutbyggare och/eller i områden inom och utanför detaljplan. LÄS MER

 2. 2. Expropriationsärenden i domstol : En studie av ersättningsmål 2006 – 2020

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emilia Dahlén; Martina Maxstad; [2021]
  Nyckelord :expropriation; compensation; real estate law; soil access; expropriation; ersättningsmål; fastighetsrätt; markåtkomst;

  Sammanfattning : Expropriation är ett betydelsefullt verktyg för att lösa markåtkomstfrågan i syfte att tillgodose samhällsutveckling på allmän nivå. Bestämmelserna kring åtgärden återfinns i expropriationslagen (1972:719), ExL. LÄS MER

 3. 3. Markåtkomst för ledninggenom avtalsservitut och nyttjanderätt : konsekvenser som uppstår när ledningsrätt yrkas med förberedande avtal som grund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Susanne Leek; [2021]
  Nyckelord :Right of use; utility easement; easement; Nyttjanderätt; ledningsrätt; servitut;

  Sammanfattning : När en ledningsägare behöver ta en annan markägares mark i anspråk görs det oftast genom att upprätta ett avtalsservitut, nyttjanderätt eller genom en ledningsrättsförrättning. Det kan då uppstå problem när förrättningslantmätaren ska bilda en ledningsrätt då det avtal som ligger till grund antingen kan innehålla för få eller för många avtalspunkter som inte är möjliga för Lantmäteriet att besluta om. LÄS MER

 4. 4. Utbyggnad av väg och järnväg : Principer för hantering av markåtkomst och ersättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Christian Andrejev; Jesper Ask; [2020]
  Nyckelord :Markåtkomst; tillfällig nyttjanderätt; lika behandling; väg och järnväg;

  Sammanfattning : Fungerande infrastruktur är viktigt för att samhället ska fungera. Det är därför också viktigt att Trafikverket och kommuner får tillgång till mark för utbyggnad av bland annat vägar och järnvägar. Samtidigt görs ett intrångi någons enskilda äganderätt. LÄS MER

 5. 5. 10 år med expropriationslagens nya ersättningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Elias Shabo; Georges El-Boustany; [2020]
  Nyckelord :Expropriationslagen;

  Sammanfattning : För att tillgodose det allmänna behovet för samhällets utveckling kan det i vissa fall behöva vidtas tvångsvisa markåtkomster genom expropriation. I expropriationslagen (SFS 1972:719) preciseras det vem som får expropriera och för vilket ändamål en expropriation får ske. LÄS MER