Sökning: "Markús Jónsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Markús Jónsson.

 1. 1. Spin-offs and Shareholder Value Creation: Factors Affecting the Returns Associated with Spin-off Announcements

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Markus Hedborg; Erik Jonsson; [2018]
  Nyckelord :spin-off; US equity markets; industrial focus; underperformance; indebtedness;

  Sammanfattning : We examine the effect of announcements of spin-offs on shareholder value. Using a sample of 153 spin-offs announced in the United States between 2007 and 2017 inclusive, we find that spin-offs on average are associated with a cumulative abnormal return over a three-day event window surrounding the announcement date of 4,20 %. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap i exkludering, en kvantitativ studie bland ungdomar i utsatta områden : Psykologisk känsla av gemenskap samt exkluderande mekanismer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Markus Norberger; Joakim Jonsson; [2018]
  Nyckelord :PSC; Exkludering; Gemenskap; Utsatta områden; Ungdomar.;

  Sammanfattning : Bilden av utsatta områden i Sverige och dess invånare är omfattande i dagens mediebrus. Inte sällan får ungdomar i dessa områden stå som representanter för en destruktiv förortskultur, ofta beskriven av de som inte lever i förorten. LÄS MER

 3. 3. Best practice internal training : Factors for implementation

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Myhrberg; Markus Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Internal training; training management; training evaluation; training incentives; training approach;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Klienters möjlighet att påverka fastighetsvärderingar : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Markus Jonsson; Linnéa Almbring Vahlberg; [2017]
  Nyckelord :Real estate valuation; client influence; Fastighetsvärdering; klientinflytande;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter är en tjänst som tillhandahålls av fastighetsvärderare på uppdrag av fastighetsägare och andra aktörer. Uppdraget innefattar ett flertal olika delmoment och under fastställandet av ett värdeutlåtande behöver fastighetsvärderare ta flera olika faktorer i beaktning. LÄS MER

 5. 5. Indicators of Sustainability - a tool for planning toward sustainability

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Markus Jonsson; Matea Muzevic; [2016]
  Nyckelord :sustainability; indicators; communication instrument; governance instrument; built environment; urban planning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling och i synnerhet hållbar stadsutveckling används idag som ett ledord för hur de flesta städer önskar utvecklas. Hållbarhetsindikatorer har etablerats som ett verktyg för att underlätta beslutsfattande åtgärder genom att förenkla, förtydliga och samla information. LÄS MER