Sökning: "Mark Öhlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mark Öhlund.

 1. 1. REDOGÖRELSE FÖR SPRICKARMERING FÖR KONSEKVENT DRAGNA BETONGPLATTOR PÅ MARK : Analys av skillnader mellan BBK 04 och Eurokod 2 med tillämpning av svenskt och danskt nationellt annex

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Rebecka Michaelsdotter; Sanna Öhlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this diploma work the approach of determining the required amount of reinforcement in slabs exposed to pure tension is processed, on behalf of Ramböll Uppsala. It is a well-known problem in the industry that there are uncertainties in the determining of the amount of crack reinforcement, especially for structures exposed to pure tension. LÄS MER

 2. 2. Meteorologisk påverkan på trafikbullernivåer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Olof Öhlund; [2009]
  Nyckelord :Akustik; atmosfäriska effekter; atmosfärisk ljudutbredning; meteorologiska parametrar; atmosfärisk refraktion; temperatur effekter; turbulens effekter; trafikbuller modeller; Nord 2000;

  Sammanfattning :  Meteorologiska förhållanden har en stor påverkan på ljudutbredning utomhus. De atmosfäriska effekterna är absorption, refraktion och turbulens, dessa verkar samtidigt och kan vara svåra att skilja åt. Gradienter i temperaturen och vinden gör att ljudhastigheten varierar med höjden. LÄS MER