Sökning: "Mark Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mark Lundgren.

 1. 1. Planning support for reducing risks related to flooding : A case study of flood response in Kista residential area and Igelbäcken stream, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Planning support; blue green solutions; hydrodynamic modelling; MIKE FLOOD; climate change adaption; land use change; Planeringsstöd; blå-gröna lösningar; hydrodynamiskmodellering; MIKE FLOOD; klimatanpassning; markanvändning;

  Sammanfattning : Flooding has been identified as the most widespread and most frequently occurring natural disaster by the United Nation. Sweden is no exception when it comes to being affected by flooding, and several major flood events have been seen in recent years. LÄS MER

 2. 2. Supergirl vs. Superman : En genusanalys av tv-serien Supergirl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Madelene Lundgren; Lotta Sundin; [2017]
  Nyckelord :Superhjälte; Supergirl; Superman; feminism; könsroller; genusdualitet; femininitet; maskulinitet; hjältar;

  Sammanfattning : Superhjältar har länge varit sinnebilden för hegemonisk maskulinitet, det manliga idealet, i den västerländska populärkulturen, vilket gör det svårt för kvinnor att ta sig in på området. Många kvinnliga hjältar som har försökt tillägna sig traditionellt maskulina karaktärsdrag har fått betala genom att istället bli sexualiserade. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie i Landskrona gällande möjlighet att inrätta miljöriskområde för förorenad mark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lovisa Lundgren; [2016]
  Nyckelord :miljöriskområde; MIFO; Landskrona; Skåne; deponi; industri; riskbedömning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the city of Landskrona, in the southwest of Sweden, the eastern industrial area is partially filled with householdjavascript:changeTab('additionalInformation') waste, resulting in contamination throughout the area. Since it is not considered reasonable to carry out full remediation in the area, the environmental department in Landskrona is interested in establishing an environmental risk area, in order to reduce the risk of exposure. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan näringsämnen och växtplankton i näringsfattiga kväve- och fosforbegränsade sjöar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Mathilda Lundgren; [2016]
  Nyckelord :kväve; DIN; oligotrof; bedömningsgrunder;

  Sammanfattning : Sveriges nationella miljömål ”ingen övergödning” fokuserar på problemet med övergödning i Svenska vatten. Den här studien baseras på statistiska analyser av vattenkemi- och växtplanktondata från miljöövervakningen i näringsfattiga kväve- och fosforbegränsade sjöar. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the efficiency of treatment techniques in removing perfluoroalkyl substances from water

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sandra Lundgren; [2014]
  Nyckelord :PFAS; removal efficiency; MIEX®; iron III chloride; Powdered activated carbon; nanofiltration membrane; dissolved organic carbon;

  Sammanfattning : Perfluoroalkylated substances (PFASs) are a group of synthetic compounds that have gained growing attention due to their environmental persistence, toxicity and their potential to bioaccumulate. Even though PFASs are not occurring naturally in our environment, they are globally distributed and can be found ubiquitously in air, water, soil, wildlife as well as in humans. LÄS MER