Sökning: "Mark Porter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mark Porter.

 1. 1. The Business Model Concept and the Sharing Economy : An Overview

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mark Fenzel; [2018]
  Nyckelord :Business Model; Sharing Economy; Competitive Advantage; Collaborative Consumption; Value Creation Driver;

  Sammanfattning : The aim of this article is to give an overview of the business model concept and theories focussing on the sharing economy. Selected concepts and studies are presented, and its application, usefulness and limitations are discussed. LÄS MER

 2. 2. Employment requirements in public procurement : Can shared value be created?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hanna Larsson; Josefine Stålhult; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; Corporate Social Responsibility; Creating Shared Value; employment requirements; public procurement; Social hållbarhet; företags samhällsansvar; skapa delat värde; sysselsättningskrav; offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Social sustainability is one of the three dimensions that make up sustainable development. The social dimension has for long been seen as the weakest and has often been ignored in favour of the economic and ecological dimension. LÄS MER

 3. 3. The Transfer Pricing Problem in a Service Firm : A Case Study on a Swedish Multinational Enterprise

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Shakir Husain; Emre Yilmaz; [2015]
  Nyckelord :Transfer Pricing; Management Control; Organizational Structure; OECD Guidelines; Managers Analytical Plane MAP ; Intangible Assets; Service Firms; Value Chain; Market-based Transfer Price; Cost-based Transfer Price;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to answer the research question of how a service company (ServiceCo) could achieve a transfer price of its services. This is of particular interest, due to the growth of service firms that have rapidly increased and surpassed the manufacturing firms, as well as the dominant logic shifting towards services. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhetsanalys för svenskproducerat biojetbränsle baserad på alger

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sanna Andersson; Erica Edfeldt; [2011]
  Nyckelord :bio fuel; jet fuel; algae; biobränsle; jetbränsle; biodrivmedel; alger;

  Sammanfattning : Dagens transportsektor är beroende utav fossila drivmedel. Detta är problematiskt eftersom fossila bränslen är en ändlig resurs samtidigt som användningen utav dessa bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen av växthusgaser reduceras med 20 procent till år 2020. LÄS MER

 5. 5. Goda resultat genom goda gärningar eller snäll sidoverksamhet : Hur strategiskt är H&M:s arbete med CSR?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Larsson; Fredrik Ljungqvist; [2009]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Företagsansvar; H M; hållbarhet; strategi; Porter; Strategisk CSR;

  Sammanfattning : Företags sociala ansvar är en fråga som har blivit allt mer aktuell de senaste åren. Det begrepp som oftast används när företagsansvar diskuteras är Corporate Social Responsibility (CSR). Även om alla inte är överens om att företag ska ta ansvar utöver det lagstadgade arbetar många företag idag aktivt med ansvarsfrågor. LÄS MER