Sökning: "Mark William"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Mark William.

 1. 1. Framtiden för Helsingborgs godsbangård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :William Persson; [2018]
  Nyckelord :godsbangård; helsingborg; järnväg; uppställningsspår; framtid; skånetrafiken; gods; ramlösa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. LÄS MER

 2. 2. POETRY ON POETRY: The Metafictional Elements in the Works of William Wordsworth

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mark David Vajd; [2017-06-08]
  Nyckelord :metafiction; self-reflective; diegetic mode; nature;

  Sammanfattning : William Wordsworth is one of the most extensively researched authors in English literature. Despite this, there seem to be no studies looking into the self-reflective elements of his poetry. LÄS MER

 3. 3. Ersättning vid marginella intrång i fastighet : Särskilt användandet av normer vid värdering av ersättningens storlek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Lund; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Värdering; Ersättning; Ledningsrätt; Expropriation; Intrång; Egendomsskydd; Äganderätt; Skadeståndsrätt; Marginella intrång; Lantmäteriet; Normer; Förrättningslantmätare;

  Sammanfattning : Huvudregeln i svensk rätt är att var och en ska ha sin egendom tryggad från övertaganden genom tvång. Den kan dock åsidosättas om det är befogat av angelägna allmänna intressen. Ledningsrätt för allmänt ändamål kan vara ett sådant intresse. LÄS MER

 4. 4. Messiashemligheten. En undersökning av Jesus hemliga identitet i utvalda texter i Markusevangeliet, i jämförelse med Matteus- och Lukasevangeliet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Veres; [2016-07-05]
  Nyckelord :Messianic secret; synoptic gospel; two-source hypothesis; Messiah; leprosy; Mosaic law; exorcism;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to research the secrecy of Jesus identity in the synoptic gospels, with a special focus on the gospel of Mark. It was the late theologian William Wrede who coined the term Messianic Secret, in 1901. LÄS MER

 5. 5. A Sustainable Intensification of the Swedish Cereals Production

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Ljungberg Joel; Bergqvist William; [2015]
  Nyckelord :sociotechnical system; multi-level perspective; reverse salient; sustainable business; Sociotekniskt system; flernivås perspektiv; reverse salient; hållbara affärsmodeller;

  Sammanfattning : The natural environment will become an increasingly important arena for economic competition in the future. The growing world population and the increased global consumption raise concerns about the sustainability of the current and future use of natural resources. LÄS MER