Sökning: "Market Anomaly"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Market Anomaly.

 1. 1. Cryptocurrency Market Anomalies: The Day-of-the-week Effect : A study on the existence of the Day-of-the-week effect in cryptocurrencies and crypto portfolios.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Robin Hinny; Dorottya Kata Szabó; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Day-of-the-week Effect; Cryptocurrency portfolios; Efficient Market Hypothesis; Bitcoin; Market Anomaly; Rolling regressions; The Markowitz model;

  Sammanfattning : This research paper studies the Day-of-the-week effect in the cryptocurrency market. Using multiple regression, we analyze the effect using 12 counterfactual optimized portfolios of the cryptocurrencies, as well as the 10 cryptocurrencies alone. LÄS MER

 2. 2. Root-cause analysis with data-driven methods and machine learning in lithium-ion battery tests : Master's thesis about detecting deviations with PCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Frans Rademacher; [2022]
  Nyckelord :Machine learning; Li-ion; batteries; PCA; deviations; anomaly detection; root-cause analysis; differential capacity; feature engineering;

  Sammanfattning : The increased demand of energy storage systems and electric vehicles on the market result in high demand of lithium-ion batteries. As a lithium-ion battery manufacturer, Northvolt runs quality tests on the products to assess their performance, life and safety. LÄS MER

 3. 3. Internprissättning av svårvärderade immateriella tillgångar - En analys av OECD:s internprissättningsriktlinjer om HTVI vid tillämpning av den svenska korrigeringsregeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Stenberg; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; internprissättning; taxation law; transfer pricing; HTVI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I syfte att undvika oönskade gränsöverskridande förflyttningar av vinstmedel genom koncerninterna transaktioner av varor, tjänster m.m. inom en multinationell koncern, ska sådana transaktioner prissättas på ett marknadsmässigt sätt. Med andra ord ska transaktionerna vara förenliga med regler om den s. LÄS MER

 4. 4. Anomaly Detection in Riding Behaviours : Using Unsupervised Machine Learning Methods on Time Series Data from Micromobility Services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Indra Hansson; Julia Congreve Lifh; [2022]
  Nyckelord :Unsupervised Machine Learning; Sensor Data; Anomaly Detection; Micromobility; Övervakad Maskininlärning; Sensordata; Anomalidetektering; Mikromobilitet;

  Sammanfattning : The global micromobility market is a fast growing market valued at USD 40.19 Billion in 2020. As the market grows, it is of great importance for companies to gain market shares in order to stay competitive and be the first choice within micromobility services. This can be achieved by, e. LÄS MER

 5. 5. The Ex-Day Phenomenon In Swedish Industries

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Benjamin Sahlin; Marcus Malm; [2022]
  Nyckelord :ex-day phenomenon; the effective market hypothesis; industries; sectors; Swedish stock market; ex-dagseffekten; effektiva marknadshypotesen; sektorer; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : According to the efficient market hypothesis, a leading financial theory, all information available is accounted for in the valuation of a company. However, this has been shown to not always be the case, especially when publicly noted companies are distributing dividends. LÄS MER