Sökning: "Market Gardens"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Market Gardens.

 1. 1. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :växtvägg; grön vägg; levande vägg; vertikal trädgård; växtval; vertical garden; living wall;

  Sammanfattning : Vertical gardens have become a popular subject on the construction market, therefore there has been an increased demand for knowledge in the choice of plants to be used. The purpose of this work is to find out if it is possible to increase the number of vertical gardens in Gothenburg, while taking into consideration the city’s climate. LÄS MER

 2. 2. Environmentalism of the occupied: A slow violence perspective on the West Bank’s deteriorating agricultural sector, and an overview of Palestinian agro-resistance in the struggle towards food sovereignty

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Jennifer Luna Pedersen; [2018]
  Nyckelord :slow violence; food sovereignty; environmentalism of the poor; environmentalism of the occupied; resistance; occupied Palestinian territories oPt ; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores what it means to struggle for food sovereignty under belligerent occupation. It makes the argument that the deliberate suppression of agriculture in the West Bank (occupied Palestinian territories) and ensuing deterioration of food sovereignty can be understood as an example of “slow violence,” further entrenching the settler-colonial occupation of Palestine. LÄS MER

 3. 3. Translucent concrete in product design : Implementation of a new segment of design products through Strategic branding

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :JULIA CASSEL; AGNES ÖSTEVIK; [2018]
  Nyckelord :Butong; product design; strategy implementation; strategic branding; prototyping; consumer market; brand positioning; brand identity; brand platform; design guidelines; standardised production; customisation; manufacturing; Butong; produktdesign; strategi; strategiskt varumärkesbyggande; prototyp; konsumentmarknad; varumärkespositionering; varumärkesidentitet; varumärkesplattform; designriktlinjer; standardiserad produktion;

  Sammanfattning : The company Butong is based on a patented process of casting concrete between two layers of bubble wrap, resulting in panels of translucent concrete. This material is mainly applied as panels in vertical gardens and light installations. Today, the business is based on projects that require custom made designs. LÄS MER

 4. 4. Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Caroline Wennberg; [2018]
  Nyckelord :vildsvin; sus scrofa; skador; påverkan; förebygga; jakt; rovdjur;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka skador vildsvin orsakar samt på vilka marker och hur vildsvinskadorna kan förhindras. Jag vill även titta på riskerna med vildsvins återetablering, hur tillväxttakten effektivast kontrolleras samt vildsvins positiva effekter på miljö och biologisk mångfald. LÄS MER

 5. 5. Nordiska växtväggar med fokus på konstruktion och bevattning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :John Block; [2016]
  Nyckelord :green wall; vertical gardens; living walls; växtvägg; gröna väggar; levande väggar; bevattning; vinterbevattning; irrigation;

  Sammanfattning : Det är hög tid att man i våra nordiska länder börjar fundera på vilka potentiella ytor för grönska som återstår när våra städer växer alltmer och blir tätare. Längre ner i Europa har gröna väggar varit populärt en längre tid, mycket tack vare växtentusiasten Patrick Blanc. LÄS MER