Sökning: "Market Participation"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade orden Market Participation.

 1. 1. Att leva bakom resten av världen - Upplevelser av erkännande och stigmatisering på verksamheter för meningsfull sysselsättning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Danny Hallin; Michael Huynh; [2021]
  Nyckelord :psychiatric disability; supportive occupation; social isolation; self-realization; stigma; recognition; erkännande; meningsfullhet; meningsfull sysselsättning; välbefinnande; psykisk ohälsa; psykisk funktionsnedsättning; psykisk funktionsvariation; sysselsättningsverksamhet; daglig verksamhet; yrkesrehabilitering; individual placement and support; IPS; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore how people with psychiatric disabilities experience interventions of supportive occupation, and how it affects their well-being, sense of meaningfulness, and participation in society. Since the thesis aimed to explore the individuals’ feelings and experiences, it was based on a qualitative methodological approach. LÄS MER

 2. 2. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hahn; [2021]
  Nyckelord :landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Sammanfattning : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. More money for less work – or more work for less money? : Microfinance in the context of poverty and extreme working hours in the Kenyan informal economy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Axel Svensson; [2021]
  Nyckelord :Microfinance; Kenya; Labour Supply; informal economy;

  Sammanfattning : The Sub-Saharan African informal economy is often characterised by underemployment where workers spend countless hours earning bare minimum. This study investigates the impact of microfinance participation on earnings, time spent on market work, household work and leisure among women in the informal economy in Kenya. LÄS MER

 4. 4. Administrera eller agera? : En fallstudie om flera institutionella logiker i kommunal LSS-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Luisa Martelius; [2021]
  Nyckelord :Institutional logic; New Public Management; municipal disability care; Institutionell logik; NPM; LSS; funktionshinderverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify if and how specific institutional logics are expressed in municipal disability care, and if so, answer if the multiple logics create tension or coherence. The research is motivated by the critique aimed towards market influences in Swedish public services, and also by the fact that disability care is understudied. LÄS MER

 5. 5. Främjande eller hindrande? : En studie om socialarbetares uppfattning av arbetsmarknadsinsatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amra Durguti; Amelia Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Labor market initiatives; promoting factors; livelihood; social work; Arbetsmarknadsinsats; främjande faktorer; försörjning; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att stödja deltagare i arbetsmarknadsinsatser. För att undersöka detta genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom arbetsmarknadsenheter i två olika kommuner. Efter intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. LÄS MER