Sökning: "Market SECTOR"

Visar resultat 21 - 25 av 1423 uppsatser innehållade orden Market SECTOR.

 1. 21. Wind Power and the Electricity Wholesale Price Volatility : -An empirical study of the effect of wind power on the Swedish energy market

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Tobias Lusth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to estimate the effect of an increasing wind power sector in Sweden on the electricity wholesale price volatility. Previous studies on other energy markets have found a positive correlation but the Swedish market is interesting due to its large hydropower capacity. LÄS MER

 2. 22. Consumer Experience of Online Behavioural Advertising : A qualitative study exploring factors influencing consumer experience of OBA by Swedish online fashion retailers

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Linnea Lind; Cassandra Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background For companies operating in the online fashion retail sector, understanding consumer behaviour is vital because of increased competition in the online market. The techniques for acquiring the necessary consumer information have, along with the digital revolution, become increasingly analytical and with this new marketing strategies and technologies have emerged. LÄS MER

 3. 23. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Sjöström; [2018]
  Nyckelord :building materials; climate; collaboration; construction project; multi-family housing; qualitative; semi structured; sustainability; wood construction; byggmaterial; byggprojekt; flerbostadshus; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad; träbyggnation;

  Sammanfattning : The increased awareness of the construction industry's impact on the global climate combined with the current housing shortage in Sweden has contributed to an increasing ask for more wood in construction amongst stakeholders, municipalities and politicians. In order to meet Sweden's climate goals it is necessary that new materials, technologies and working methods continue to evolve. LÄS MER

 4. 24. Innovation in Business to Business Payment Services: a contextual approach to future innovation

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :David Jackson; [2018]
  Nyckelord :B2B; Business to Business; SME; Small to medium‐sized enterprises; Payment Services; Innovation; Needs analysis; Technology-Push Needs-Pull; Late Payments; United Kingdom;

  Sammanfattning : Payments take place every day in exchange for goods and services. There are a large variety of different methods which can be used to make a payment, and multiple scenarios in which payments take place. LÄS MER

 5. 25. Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Okmian; [2018]
  Nyckelord :Tjänstepension; pension; pensionssystem; ITP; KAP-KL; PA16; Personalrörlighet; arbetsrätt; Kollektivavtal; ATP; Förmånsbestämd; premiebestämd; avgiftsbestämd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. LÄS MER