Sökning: "Market Structure"

Visar resultat 6 - 10 av 1362 uppsatser innehållade orden Market Structure.

 1. 6. M&A processes in the Italian multi-utility industry: accomplishment of a political project, chance for growth and value creation. An industry analysis starting from a case study of Acea S.p.A.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Massimiliano Casellato; [2018-01-18]
  Nyckelord :Regulated business; Regulated industry; Municipal companies; Liberalization process; Multi-utility industry; Italian multi-utilities; Business mix; Local utilities; Public utilities; M A process; External growth; Value creation; M A trends; Industrial policy; Political interference; Industrial organization; Market structure.;

  Sammanfattning : This M.Sc. Thesis aims to investigate on the reasons at the basis of the M&Aoperations that, in the last few years, are radically changing the structure and thedynamics of the multi-utility industry in Italy. LÄS MER

 2. 7. AFS 2015:4 – möjligheter och begränsningar i regionala fackliga ombudsmäns arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö - en jämföresle mellan två fackförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Svensson; Ida Sällergård; [2018-01-17]
  Nyckelord :work environment; trade union; change; influence; structure;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has gone through some drastic changes the last couple of decades.New working conditions and new types of professions have appeared, which puts a lot ofpressure on the occupational safety and health. LÄS MER

 3. 8. Fostering Creativity in New Product Development Teams : Exploring the Impact of Control Systems on Individual Creativity

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Walid Yousef; Jesper Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Decision-Making; Management; New Product Development; Creativity; Innovation; Formal Control Systems;

  Sammanfattning : New product development is crucial for companies to remain strong and competitive in the market. Many companies today have implemented systems for controlling and managing their new product development. LÄS MER

 4. 9. A Business Model Perspective on Additive Manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :INGRID PORAT; KLARA HOVSTADIUS; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; business models; Gartner’s hype cycle; additiv tillverkning; affärsmodeller; Gartner’s hype cycle;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is an immature manufacturing technology which is often considered to have the potential of disrupting the manufacturing industry and many industrial companies are currently investigating how they can position themselves within the AM market. Technological innovations alone are often insufficient to fully exploit the benefits of new technology and requires to be accompanied with business model innovation. LÄS MER

 5. 10. Digitaliseringen förändrar : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Andebratt; Nathalie Björnman; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Digitization; Organizational structure; Work processes; Organizational changes; Institutionalization; Post-industrial society; Digitalisering; Organisationsstruktur; Arbetsprocesser; Organisationsförändring; Kunskap- och tjänstesamhället; Institutionalisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att två huvudsakliga faktorer som leder till förändring är framväxande innovation på marknaden och teknologin. Digitaliseringen ökar förändringstakten i både samhället och organisationer vilket ställer nya krav. Tidigare forskning visar också att förändringsarbete i organisationen är svårt att genomföra. LÄS MER