Sökning: "Market Timing Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Market Timing Theory.

 1. 1. Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Abrahamsson; Daniel Sverdrup Bjurenvall; David Langenius; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Trade-off teorin; Pecking order teorin; Market timing teorin; Konjunktur; Reporänta; Sverige; fastighetsbolag.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur? Seminariedatum: 15/01/2021 Kurs: FEKH89 Författare: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag. Syfte: Att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkat de svenska onoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur under den senaste konjunkturcykeln. LÄS MER

 2. 2. Estimating Marketability Discounts in Sale Restricted Options Using Compound Option Pricing Theory

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Bengtsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Empiriska samband mellan Skuldsättning och Lönsamhet : - Hur skuldsättning kan användas i ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Boij; Nikola Albinowska; [2020]
  Nyckelord :Capital Structure; Debt; Profitability; Return on Assets ROA ; Return on Equity ROE ; Modigliani Miller; Tradeoff Theory; Agency Theory; Pecking Order Theory; Market Timing Theory; Signaling Theory of Debt; Kapitalstruktur; Skuldsättning TSK ; Lönsamhet; Avkastning på totalt kapital ROA ; Avkastning på eget kapital ROE ; Modigliani Miller; Tradeoff Theory; Agency Theory; Pecking Order Theory; Market Timing Theory; Signaling Theory of Debt;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen syftar till att utifrån teorier kring kapitalstruktur och empiriska samband mellan skuldsättning och lönsamhet diskutera hur skuldsättning kan användas i ekonomistyrning. Metod: Undersökningen är gjord enligt kvantitativ forskningsmetod. Sekundärdata hämtas och analyseras med statistiska metoder. LÄS MER

 4. 4. Strategiska val kring kapitalstruktur under ett unikt ränteläge : Förhållningssätt till nuvarande marknadsläge i termer av strategiska och finansiella beslut

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Kettunen Vasseghi; Sofia Åkerberg; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; unique market conditions; Kapitalstruktur; unikt ränteläge;

  Sammanfattning : Problemställning: Riksbanken införde en minusränta för första gången i svensk historia i februari 2015. Sedan dess har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur och den låga reporäntan har möjliggjort billigare belåning. Ur ett historiskt perspektiv har en ökad ekonomisk tillväxt utvecklats tillsammans med högre räntesatser. LÄS MER

 5. 5. Emergent Routing Strategies in the Lightning Network

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :John-John Markstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In payment channel networks, such as the Bitcoin native Lightning Network, the routing nodes receive a fee as compensation for displaced liquidity, time value of money and operational costs. Currently this fee is manually set procuring sub optimal profits to the node operator. LÄS MER