Sökning: "Market Timing"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Market Timing.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. Grain market integration in Sweden, 1732-1914

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Axel Purwin; [2018]
  Nyckelord :Economic integration; Price history; Regional history;

  Sammanfattning : With new datasets being compiled and new methods introduced, the last two decades have seen a surge in papers investigating historic market integration. These papers have, however, mainly been concerned with international market integration. LÄS MER

 3. 3. Degustando La Bombonera de ADRs (Tasting the ADR chocolate box)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nino Dahl Merckling; Dustin Said; Erik Sjöholm; [2018]
  Nyckelord :ADR; Latin America; Introduction Puzzle; 3-market-adjusted performance; Multivariate regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Degustando La Bombonera de ADRs - A study on the determinants of the market-adjusted return of Latin American ADRs issued between 1999 and 2014 Seminar date: 2018-01-11 Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project,Undergraduate level, 15 ECTS Authors: Nino Dahl Merckling, Dustin Said, Erik Sjöholm Advisor: Anamaria Cociorva Key words: ADR, Latin America, Introduction Puzzle, 3-market-adjusted performance year Performance, Multivariate Regression Purpose: The purpose of this thesis is to analyze the medium run (defined as 36 months) market-adjusted returns of ADRs of Latin American origin issued since 1999. Through running a multivariate regression, the authors seek to establish significant relationships between the medium run returns and the seven selected independent variables. LÄS MER

 4. 4. Finansiell riskhantering hos svenska mjölk- och växtodlingsföretag : identifiering av de avgörande faktorerna för att hantera finansiell risk på en fluktuerande marknad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :finansiell risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; lantbruk; vinst; kassaflöde; marknadskris; management; financial risk; management process; agricultural; profit; cash flow; market crisis;

  Sammanfattning : Ett varierat avräkningspris ställer högre krav på dels hur lantbruksföretaget lyckas att behålla lönsamhet och dels företagets förmåga att anpassa sig efter dessa svängningar. Studien omfattar en teoretisk referensram, vilken redogör för finansiell risk, managementmetoder, riskhanteringsprocess och den förväntade nyttoteorin. LÄS MER

 5. 5. International Volatility-Managed Equity Factors

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Charles Ye; Gustav Österberg; [2018]
  Nyckelord :international asset pricing; volatility-managed portfolios; volatility timing; momentum crashes;

  Sammanfattning : Recent studies show that volatility timing works well across a number of different US asset pricing factors and for 20 developed market indices. Our study expands the literature by testing the same strategy across seven equity factors on an aggregate international level as well as for five equity factors on a country level in 24 developed markets. LÄS MER