Sökning: "Market Timing"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Market Timing.

 1. 1. Estimating Marketability Discounts in Sale Restricted Options Using Compound Option Pricing Theory

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Bengtsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. En undersökning av kapitalstrukturen hos kanadensiska REIT-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Walter Behrman; Jesper Vitoonbundit Örnborn; Omid Mirkhandan; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Investment Trusts; REIT; Kanada; Kapitalstruktur; Trade-off teorin; Pecking order teorin; Market timing teorin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka kapitalstrukturen hos REIT-bolag i Kanada och vilka faktorer som påverkar dessa bolags val av kapitalstruktur. Vidare ämnas rådande teorier inom ämnet kapitalstruktur appliceras för att testa deras förmåga att förklara kapitalstrukturen hos REIT-bolag på den kanadensiska marknaden. LÄS MER

 3. 3. Aktieåterköp och könsfördelning i styrelser : En studie av den kortsiktiga avkastningen efter annonseringen av ett aktieåterköp i svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Strömbäck; Erik Vågstedt; [2020]
  Nyckelord :Avvikelseavkastning; market timing; aktieåterköp; agentkostnader; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass;

  Sammanfattning : Frågor kring könsfördelningen i bolagsstyrelser har i Sverige under senare tid uppmärksammats allt mer. Forskningen kring kvinnliga styrelseledamöters påverkan på olika företagsbeslut är gedigen, men på den svenska marknaden är den inte lika täckande. LÄS MER

 4. 4. Magic Formula och Graham Screener på Small, Mid och Large Cap : Hur investeringsstrategier presterar på Stockholmbörsens undergrupperingar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Benjamin Bakircioglu Eriksson; Karl Svensson; [2020]
  Nyckelord :Investeringsstrategier; Magic Formula; Graham Screener; Effektiva marknadshypotesen; Marknads timing; Sharpekvot.;

  Sammanfattning : Most of the Swedish people are saving their money in savings accounts with limited yield potential. This study examines how the two investment strategies Magic Formula and Graham Screener performs on the Swedish stock market subgroups Large, Mid and Small Cap. LÄS MER

 5. 5. Empiriska samband mellan Skuldsättning och Lönsamhet : - Hur skuldsättning kan användas i ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Boij; Nikola Albinowska; [2020]
  Nyckelord :Capital Structure; Debt; Profitability; Return on Assets ROA ; Return on Equity ROE ; Modigliani Miller; Tradeoff Theory; Agency Theory; Pecking Order Theory; Market Timing Theory; Signaling Theory of Debt; Kapitalstruktur; Skuldsättning TSK ; Lönsamhet; Avkastning på totalt kapital ROA ; Avkastning på eget kapital ROE ; Modigliani Miller; Tradeoff Theory; Agency Theory; Pecking Order Theory; Market Timing Theory; Signaling Theory of Debt;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen syftar till att utifrån teorier kring kapitalstruktur och empiriska samband mellan skuldsättning och lönsamhet diskutera hur skuldsättning kan användas i ekonomistyrning. Metod: Undersökningen är gjord enligt kvantitativ forskningsmetod. Sekundärdata hämtas och analyseras med statistiska metoder. LÄS MER