Sökning: "Market leads"

Visar resultat 1 - 5 av 903 uppsatser innehållade orden Market leads.

 1. 1. Evaluating and selecting innovative ideas in the Front-End of Innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Kivilo; Hugo Ekman; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background & PurposeThe inability to recognize and identify new upcoming innovations cause a great amount oflarge established firms to get outcompeted within their market. The challenge to identify newinnovations in combination with companies’ finite resources makes it crucial for companiesto make the right decisions regarding what ideas to select in the Front-End of Innovation. LÄS MER

 2. 2. Venture Capital flows to fintech innovators in Africa: How governmental policy and actions affect the ecosystem and capital sources

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giove Lee; Franklin Amabo; [2021-07-06]
  Nyckelord :Venture Capital; Fintech; Africa; Sub-Saharan Africa; Strategy; Fintech Entrepreneurship; Startup Capital; Funding; Investment; Policy; Economic Development;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores aspects of the current state of fintech and venture capital withinAfrica as an emerging market, bringing to light the policies and actions of the differentgovernments that contribute to stimulate the market. The study looks at policies and actions thatdirectly relate to fintech and those that relate to venture capital and brings out the connectionbetween both. LÄS MER

 3. 3. Digitala vårdgivare i primärvården - Upplever patienter större tillgänglighet?)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Aslani; Tove Linder; [2021-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 2016 digital healthcare has been a part of the Swedish primary healthcare market. Therefore the purpose of this study is to examine how digital healthcare has affected the patients experience of access to primary healthcare from 2015 until 2019.The data that was used is on the municipal level. LÄS MER

 4. 4. Economic Freedom, and the Effect on Misery

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Björn Katzmann; Gustav Veres; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Questions regarding whether the economy should be free or heavily regulated are relevant in the structuring of government. One might assume that the purpose of government policies should be to maximize the population’s utility and minimize misery. Therefore, it is interesting to research how economic freedom affects personal misery. LÄS MER

 5. 5. Den dynamiska processen som formar värderingen av startup- och tillväxtbolag - vid en första investering av growth- och venture capital bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Andersson; Matthias Eliasius; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns flertalet databaser som tillhandahåller data gällande investeringar somsker av growth- och venture capital bolag i startup bolag samt på vilken värdering investeringenär genomförd på. Dock saknas det studier avseende den dynamiska processen, självaförhandlingen, som leder till att startupbolag och investerarna slutligen kommer fram till engemensam värdering. LÄS MER