Sökning: "Market-efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet Market-efficiency.

 1. 1. Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nisha Khan; Samsam Farah; [2020]
  Nyckelord :CEO turnover; eventstudy; insider CEO; outsider CEO; EMH; VD-byte; eventstudie; insider-och outsider VD; EMH;

  Sammanfattning : Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah Handledare: Peter Lindberg. LÄS MER

 2. 2. Applying Technical Trading Rules to Evaluate Weak-form Efficiency on the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nordin; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis; weak-form efficiency; Swedish stock market; technical analysis; Monte Carlo simulation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under the theory of weak-form market efficiency, present day stock prices reflect all historical data. As a result, the use of technical analysis should not be able to outperform a buy-and-hold strategy of a general market index. LÄS MER

 3. 3. Avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP och effekten på företagsvärde : En kvantitativ studie på 185 börsnoterade bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Moa Jakobsson; Anton Tideman; [2019]
  Nyckelord :CSP; företagsvärde; marknadsvärde; marknadseffektivitet; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Titel: Avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP och effekten på företagsvärde - En kvantitativ studie på 185 börsnoterade bolag under en tioårsperiod   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Anton Tideman och Moa Jakobsson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 – mars     Syfte: Tidigare forskning har undersökt vilken effekt CSP har på företagsvärde med positiva och negativa resultat. I syfte att finna en mer trovärdig mätvariabel har studien utvecklat FFCSP som är avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP för att finna en lösningen på tidigare forsknings motstridiga resultat. LÄS MER

 4. 4. Utilizing Machine Learning for Trading Algorithms Exploiting the Time Series Momentum Anomaly

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Martin Odenbrand; Sebastian Svensson Bromert; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; time series momentum; moving average crossover; MACD; Hodrick-Prescott filter; random forest; pricing anomaly; computational finance; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Momentum or trend following investing refers to trading strategies constructed around the idea that in financial markets, the current trend will, more often then not, prevail. In the context of asset prices, this means that previous returns or the price development of an asset is indicative of similar future returns and price development. LÄS MER

 5. 5. There is such a thing as a free lunch, but it will cost you: a study on costly arbitrage and the index effect

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sandra Andersson; Nicklas Kövamees; [2019]
  Nyckelord :arbitrage risk; demand curve slopes; index effect; market efficiency; transaction costs;

  Sammanfattning : This thesis examines how stock returns around inclusions into and exclusions from the Swedish OMX Stockholm Benchmark and OMX Stockholm 30 indices are affected by arbitrage risk and transaction costs. We observe that during the 30 trading days preceding the announcement of a stock's inclusion in either index, stocks with high arbitrage risk and high transaction costs experience high positive abnormal returns, and vice versa. LÄS MER