Sökning: "Marketing of the non-profit sector"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Marketing of the non-profit sector.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. From Sole-Creation to Co-Creation : Social Marketing Value Creation through Corporate-NPO Collaboration

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :María Jesús E Cascante Quirós; Natalia Schlothauer; [2017]
  Nyckelord :Social marketing; social marketing process; non-profit organisation NPO ; continuum; cross-sector social partnerships; CSSPs ; corporate-NPO collaboration; collaborative value creation framework CVC ;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to investigate the structure of social marketing within a collaboration between non-profit organisations (NPOs) and business organisations as well as whether this collaboration facilitates the process of social marketing for the NPOs. For this purpose, Austin and Seitanidi´s (2012a, 2012b, 2014) Collaborative Value Creation (CVC) framework was applied to social marketing as value outcome by combining it with Andreasen and Kotler´s (2003) model of the social marketing process in NPOs. LÄS MER

 3. 3. Explaining customers’ relationship commitment in the non-profit sector

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Svetlana Kolesova; [2017]
  Nyckelord :Commitment; non-profit organizations; relationship marketing; quantitative study;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of the study is to explain what affect customers’ relationship commitment to non-profits organizations. Methodology This study employs the quantitative approach with the help of webbased survey. Findings Relationship commitment has two direct antecedents, namely trust and relationship benefits. LÄS MER

 4. 4. I Heby pendlar vi hem till hästen : hästprofilering i landsbygdskommuner

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klas Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :hästprofilering; livsstilssatsning; kvalitativ innehållsanalys; Heby kommun; kommunal marknadsföring; kommunalt varumärke;

  Sammanfattning : I Sverige har många landsbygdskommuner tampats med en minskande befolkning. Detta har inneburit att de i allt större utsträckning börjat leta efter nya sätt att profilera sig för att locka nya invånare och få befintliga att stanna kvar. Allt mer centralt har blivit att visa den livsstil man kan uppnå på landsbygden. LÄS MER

 5. 5. Attracting Donations : How Iranian Charity Organizations Promote to Attract Donation?

  Master-uppsats,

  Författare :Hooman Dadkhah; Maryam Samari; [2016]
  Nyckelord :Social Behaviour Law; Samhälls-; beteendevetenskap; juridik;

  Sammanfattning : Non-Profit Organizations (NPO), also called the third sector, are organizations that do not aim to generate revenue and, as the name suggests, profit making is not their goal. However, like any other organization, they have expenses to cover in order to reach their goals. LÄS MER