Sökning: "Marketing Audit"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Marketing Audit.

 1. 1. Långvariga kundrelationer som resultat av revisionsbyråers relationsbyggande åtgärder : En kvalitativ studie om hur revisionsbyråer implementerar relationsbyggande marknadsföring för långvariga kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Robert Johansson; David Melin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revision går ut på att kvalitetssäkra sina kunders ekonomiska förhållanden. Revisorerna förväntas utgå från god revisionssed och vara oberoende i sin granskning, samtidigt är revisionsbolagen uppdragstagare under en längre tid och behöver skapa goda relationer och bygga förtroende för sina kunder för att utföra ett bra jobb. LÄS MER

 2. 2. Kravet på byrårotation : En studie om hur revisorer upplever förändringar efter rotationskravet.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Evelina Bergsten; Ivana Puljic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with the study is to get a deeper understanding regarding whether the new requirement of audit firm rotation has affected the auditors work and the relationship between the auditors and their clients. The study uses a qualitative approach in order to reach the purpose and answer the questions at issue in the best way possible. LÄS MER

 3. 3. Marketing communication of the employer value proposition : How do audit firms build and communicate their employer value proposition

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Clara Saarinen Langner; Felicia Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Employer brand; Employer branding; Employer value proposition; Marketing communication; Promotion;

  Sammanfattning : Since the competition on the market regarding standing out as an organization and as an employer, creating a good reputation is more important than ever.  Knowledge regarding how to attract potential employees is vital for organizations. This to be able to differentiate themselves from their competitors with an advantage. LÄS MER

 4. 4. Revisorns avvägning mellanoberoende och kundrelationer : En kvalitativ studie utifrån revisorersperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Erika Vittfarne; Anna Reiman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An auditor’s work should be neutral and the auditor should act independentlyfrom the parties that have financial interest in the company such as ownersand other stakeholders. The auditor's approach should be free from externalinfluences, since the audit must be reliable for its stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Food supply chains and social change in the Global South : a case study of a Swedish food retailer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marius Hegselmann; [2019]
  Nyckelord :social audits; food retailer; CSR; Postcolonialism; governmentality; Foucault;

  Sammanfattning : Corporations have used the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) for many years. The literature around CSR is viewing it from a very critical perspective, due to its connection to marketing activities from corporations. LÄS MER