Sökning: "Marketing Generated Leads"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marketing Generated Leads.

 1. 1. How to Increase Handover Accuracy of Marketing Generated Leads : A Case Study of the Leads Handover in a Multinational B2B Cooperation

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :Olivia Persson Hedin; Malena Sihvonen; [2016]
  Nyckelord :Marketing Generated Leads; Lead Handover; Marketing-Sales Interface; Marketing and Sales Alignment; Information Handover; Interdepartmental Cooperation; Information Handover; Business-to-Business; kundleads från marknadsföringsaktiviteter; överlämning av kundleads; samarbete mellan marknadsföring och sälj; informationsöverlämning; business-to-business;

  Sammanfattning : På grund av marknadsförings växande roll i kundinteraktion, befinner sig marknadsavdelningar allt mer i besittning av nya typer av kundinformation och sådan information som traditionellt har genererats och förvaltats av försäljningsavdelningar. Genom att tillhandahålla försäljningsavdelningen med högkvalitativa kundleads och samarbeta i att avancera dessa till faktiska affärer, kan marknadsföring använda sin nya roll i kundinteraktionen och därmed stödja försäljningstillväxten. LÄS MER

 2. 2. How a fashion company can create higher brand equity - the importance of using social media

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Evelina Söderberg; Amanda Wissinger; [2014]
  Nyckelord :Brand equity; strong brands; social media; social media strategy; firm-created social media communication; user-generated social media communication;

  Sammanfattning : Purpose - With the social media's emergence in recent times, the main purpose of this study is to generate knowledge about social media communication’s impact on consumer-based brand equity, in terms of firm-created and user-generated social media communication. In order to make this possible, knowledge about customer’s perception about a specific brand is required. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföring inom modebranschen : En studie av kundklubbar, nyhetsutskick och den personliga interaktionen i detaljhandeln

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :OSKAR LJUNG; MICHAEL ÅKESSON; [2011]
  Nyckelord :CRM; mode; relationship marketing; fashion; retailing; relationsmarknadsföring; detaljhandel;

  Sammanfattning : Relationsmarknadsföring har idag blivit en central del i många företags marknadsföring. Kort sammanfattat är relationsmarknadsföring ett marknadsföringssätt som fokuserar på att etablera och utveckla relationen till kunden. LÄS MER

 4. 4. Nätverkande, Deltagande och Interaktion : en studie baserad på Turismbranschens brukande av Social Media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Frida Andersson; Tina Vretström; [2010]
  Nyckelord :Användargenererat material; Interaktion; Marknadsföring; Omvärldsbevakning; Social Media; Varumärke;

  Sammanfattning : This study is based on an inductive approach where the collected empirical data has been categorized in themes on which we have based the discussion in this paper. Using a qualitative method, nine appropriately selected respondents were questioned with an unstructured interview guide. LÄS MER

 5. 5. Freemium for large enterprises : – a case study at Swedish software development company Teleopti about development and application of the freemium business model on the market for large enterprises

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anna Jepson; Elin Lundin; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many software development companies targeting consumers or small and medium enterprisesapply the freemium business model: giving a basic product away for free while charging apremium for an enhanced version of the product or for advanced features. Companies offeringmore complex and expensive products to large enterprises have not yet adopted the freemiumbusiness model to any great extent. LÄS MER