Sökning: "Marketing mix"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden Marketing mix.

 1. 1. The Role of Organizational Culture on Green Marketing

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucia Chuwa; Ukpemeobong Ibokette; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; green marketing mix; organizational culture; Sweden; Nigeria; environmental sustainability and Natural Resource Based View Theory.;

  Sammanfattning : Title: The Role of Organizational Culture on Green Marketing Level: Final Thesis for Master’s Degree Program Authors: Lucia Gido Chuwa  and Ukpemeobong Usen Ibokette Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Examiner: Dr. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Fast Fashion: Paradox or Possibility? From Consumer Insight to Sustainable Marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aurora Fagerhus; Sophia Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Conscious consumers; fast fashion; marketing mix; sustainability; sustainability labels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Awareness of sustainability-related issues within the fashion industry has increased. Fast fashion is specifically criticized for its negative impacts on the environment and society. Due to this, several fast fashion companies are trying to position themselves as more sustainable. LÄS MER

 3. 3. Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Svensson; [2020]
  Nyckelord :herrfotboll elit; damfotboll elit; marknadsföring; elitfotboll; sydsvenska elitfotbollsföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid. Nivå: Kandidatexamen Sport Management Författare: Mikael Svensson Handledare: Tomas Peterson Syfte: Syftet är att undersöka och analysera vilka skillnader det finns mellan herr- och dam elitfotbollsorganisationer utifrån ett organisationsperspektiv, samt hur och i vilken utsträckning de arbetar med marknadsföringsmixen 7P för att bibehålla och förbättra sitt fotbollsvarumärkes marknadsposition. LÄS MER

 4. 4. Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Louisa Plymoth Hjalmarsson; Douglas Svinge; [2020]
  Nyckelord :Brand Personality Scale; Brand Personality; Marketing Mix; 7P Model; Modified Brand Personality scale; Antecedents of brand personality.;

  Sammanfattning : Titel: Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Douglas Svinge, Louisa Plymoth Hjalmarsson Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Examinator: Maria Fregidou-Malama Datum: 2020 – 05 – 25 Syfte: Då det råder en brist på kvalitativa undersökningar – samt en brist på kunskap angående vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet – anser vi att det är av intresse att med hjälp av en kvalitativ undersökning skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet. LÄS MER

 5. 5. Neuromarketing och etik: när passerar man gränsen? : En kvalitativ studie om uppfattningar och etiska dilemman kring tillämpningen av neuromarketing och dess påverkan utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josef Mannai; Nadezda Opacic; [2020]
  Nyckelord :Neuromarketing; Marketing ethics; Consumer ethics; Consumer behavior; Neuromarknadsföring; Marknadsföringsetik; Konsumentetik; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Neuromarketing is a new field of research, a mix between neuroscience, marketing, and psychology. With the help of brain research, neuromarketing has succeeded in identifying feelings and reactions which have benefited companies and helped them to construct efficient marketing strategies. LÄS MER